Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 7 – Phanpy & Cleffa

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Phanpy & Cleffa chứa 2 chú Pokémon là Phanpy và Cleffa. Hai Pokémon dễ thương, Cleffa đang cưỡi trên lưng chú Phanpy vui đùa thỏa thích. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 7 - Phanpy & Cleffa
Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 7 – Phanpy & Cleffa

299,000 

preloader