Quả Cầu Pokemon Re-Ment Pokemon Terrarium Collection 2 Articuno – Hộp

320,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Articuno chứa Articuno mạnh mẽ, băng giá đang thi triển chiêu thức Tia Băng (Ice Beam) ra khiến không gian xung quanh trở nên băng giá một màu xanh buốt giá. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader