Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 4 – Moltres

319,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Moltres chứa Pokémon chim lửa huyền thoại Moltres. Moltres đang quần vũ giữa biển lửa đỏ rực. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader