Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 3 – Vaporeon

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Vaporeon chứa pokemon tiến hóa từ Eevee là Vaporeon. Vaporeon đang đứng giữa mặt nước trong xanh bắt mắt. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader