Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 – Magnemite

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Magnemite chứa Pokémon hệ điện ở vùng đất Kanto là Magnemite. Hai chú Magnemite đang vui đùa gần tủ điện rất vui vẻ. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 - Magnemite
Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 – Magnemite

299,000 

preloader