Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 3 – Charmander

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Charmander chứa chú khủng long con Charmander đang vui đùa. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader