Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 5 – Ampharos

279,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Ampharos chứa chú Pokémon cừu điện Ampharos. Ampharos đang ngồi giữa cánh đồng cỏ đầy hoa xanh tốt. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 5 - Ampharos
Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 5 – Ampharos

279,000 

preloader