Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 1 – Snorlax

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Snorlax chứa Snorlax to lớn đang nằm ngủ ngon lành chắn ngang cả chiếc cầu gỗ, một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader