Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 7 – Raikou

319,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Raikou chứa Pokémon huyền thoại hệ điện là Raikou. Với khả năng điều khiển sấm sét và hô mây gọi gió, khiến Raikou cực mạnh và ngầu. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader