Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 5 – Chikorita & Wooper

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Chikorita & Wooper chứa hai Pokémon đang vui đùa. Chikorita đứng trên bờ và Wooper dưới nước. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader