Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 – Wobbuffet

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Wobbuffet chứa Pokémon Wobbuffet trong đội hỏa tiễn. Wobbuffet đang ngẫn ngơ không biết chọn ngã nào để đi khi đứng giữa ngã ba. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Còn hàng

Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 - Wobbuffet
Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 6 – Wobbuffet

299,000 

preloader