Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 1 – Lapras

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Lapras chứa Lapras to lớn như đang bơi trên mặt nước lạnh và băng giá, một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader