Quả Cầu Pokemon Re-Ment Pokemon Terrarium Collection 2 Charizard – Hộp

320,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Charizard chứa Charizard đang bay lượn giữa trời mây trắng xóa và phun lửa. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader