Hình ảnh Mô hình Pokémon Sword Shield và Galar Starters

Hình ảnh Mô hình Pokémon Sword Shield và Galar Starters

Các hình ảnh cực đẹp về sản phẩm Mô hình Pokémon Sword Shield và Galar Starters tại PokeCorner.vn

Hình ảnh Mô hình Pokémon Sword Shield và Galar Starters được ra đời vào tháng 12 năm 2019 tại Nhật với số lượng có hạn, hãng phát hành Takara TOMY!!!

Link sản phẩm:

Mô hình Pokémon Zacian – xem sản phẩm tại đây

Mô hình Pokémon Zamazenta – xem sản phẩm tại đây

Combo Mô hình Pokémon Sword Shield – xem sản phẩm tại đây

Mô hình Pokémon Scorbunny – xem sản phẩm tại đây

Mô hình Pokémon Sobble – xem sản phẩm tại đây

Mô hình Pokémon Grookey – xem sản phẩm tại đây

Combo Mô hình Pokémon Galar Starters (gen 8) – xem sản phẩm tại đây

Hình ảnh Mô hình Pokémon Sword Shield và Galar Starters

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments