Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Bộ Ba Kỵ Sỹ

399,000 

Bộ Ba Kỵ Sỹ gồm 3 Charm: Virizion, Terrakion và Cobalion

Chỉ được sản xuất và đóng gói tại Trung Tâm Pokémon Nhật Bản vào tháng 2 năm 2012. Trong một giai đoạn ngắn và số lượng nhất định. Hiện không còn sản xuất.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

1-MC053 - Gói Sword of Justice - Pokémon Metal Charm - Móc Khóa Pokémon - PokeCorner
Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Bộ Ba Kỵ Sỹ

399,000 

preloader