Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Regirock (2012)

99,000 

Gồm 1 Charm Regirock.

Chỉ được sản xuất và đóng gói tại Trung Tâm Pokémon Nhật Bản vào tháng 1 năm 2012. Trong một giai đoạn có hạn và số lượng nhất định. Hiện không còn sản xuất.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

1-MC021 - Regirock - Pokémon Metal Charm - Móc Khóa Pokémon - PokeCorner
Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Regirock (2012)

99,000 

preloader