Mô hình Pokémon Naganadel – Super Size – Takara TOMY

349,000 

Naganadel là một Pokémon trong nhóm Ultra Beasts – những Pokémon đến từ vũ trụ khác. Naganadel có mã tên là UB Stinger, hệ Rồng và Độc. Ultra Beasts tương tự như Legendary/ Mythical đều là các Pokémon rất hiếm, được giới thiệu từ gen 6 trở đi.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Mô hình Pokémon Naganadel
Mô hình Pokémon Naganadel – Super Size – Takara TOMY

349,000 

preloader