Gói Mô hình Pokémon Tapu Guardian Deities – Hyper Size

1,750,000 

Gói Mô hình Pokémon Tapu Guardian Deities gồm 4 mô hình Pokémon Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu và Tapu Fini.

Các Pokémon Guardian Deities là 4 Hộ Vệ của vùng đất Alola gồm Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu và Tapu Fini. Các đảo được hộ vệ gồm: Melemele, Akala, Ula’ula và Poni.

Hết hàng

preloader