Bài Pokemon TCG

Các sản phẩm Pokemon Trading Card Game – Bài Pokemon TCG chính hãng phát hành tại Mỹ, tiếng Anh.
Gồm các loại sản phẩm thẻ bài Pokemon TCG như Booster Pack, Booster Box, Tin Box, Collection Box, Collection Chest, Elite Trainer Box.
Trong bất kỳ theme Pokemon TCG nào cũng đều có các lá bài Common Basic và các bài hiếm hơn như Uncommon, Rare. Kế đến là các Bài Pokemon hiếm như Holofoil (Holo) Rare, Reverse Holofoil (Reverse holo) rare. Hiếm nhất là các bài Pokemon Ultra Rare/ Hyper Rare, Secret Rare, Gold, V Max… Những thẻ bài Pokemon cực kỳ giá trị, tăng dần theo thời gian.

Hiển thị một kết quả duy nhất