Bài Pokémon TCG

Bài Pokémon TCG OnlineCác sản phẩm Pokémon Trading Card Game – Bài Pokémon TCG chính gốc phát hành tại các nước nói tiếng Anh, phiên bản Mỹ.
Gồm các loại sản phẩm bài Pokémon TCG như Booster Pack, Booster Box, Tin Box, Collection Box, Collection Chest, Elite Trainer Box.
Trong bất kỳ theme Pokémon TCG nào cũng đều có các bài Common Basic và các bài hiếm hơn như Uncommon, Rare. Kế đến là các Bài Pokémon hiếm như Holofoil (Holo) Rare, Reverse Holofoil (Reverse holo) rare. Và hiếm nhất là các bài Pokémon Ultra Rare/ Hyper Rare, Secret Rare.
Có những bài Pokémon cực kỳ giá trị, tăng dần theo thời gian, một trong những lá đứng đầu có thể kể đến là Charizard Holo Shadowless First Edition Base Set (Mint 10) trị giá hơn $100,000.

Hiển thị một kết quả duy nhất