Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 4 – Slowpoke Shellder

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Slowpoke Shellder chứa 2 Pokémon trong quả cầu. Shellder đang nhìn chú Slowpoke nằm trên hòn đá giữa dòng nước trong xanh. Một tiểu cảnh thu nhỏ lại nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 4 - Slowpoke Shellder
Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 4 – Slowpoke Shellder

299,000 

preloader