Quả Cầu Pokémon Re-Ment Pokémon Terrarium Collection 5 – Espeon

299,000 

Sản phẩm Quả Cầu Pokémon Espeon chứa Pokémon tiến hóa từ Eevee là Espeon. Espeon Pokémon mặt trời đang đi lại giữa các di tích. Một tiểu cảnh thu nhỏ nằm trong trái PokéBall trong suốt.

Hết hàng

preloader