Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Landorus (2012)

99,000 

Gồm 1 Charm Landorus

Chỉ được sản xuất và đóng gói tại Trung Tâm Pokémon Nhật Bản vào tháng 2 năm 2012. Trong một giai đoạn ngắn và số lượng nhất định. Hiện không còn sản xuất.

Chỉ còn lại 1 sản phẩm

1-MC056 - Landorus - Pokémon Metal Charm - Móc Khóa Pokémon - PokeCorner
Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Landorus (2012)

99,000 

preloader