Mô hình Pokémon Ninetales Alola – Super Size – Takara TOMY

279,000 

Ninetales Alola là dạng tiến hóa Alola bắt nguồn từ Pokémon nổi tiếng hệ Lửa trong gen 1 Ninetales – cáo chín đuôi. Ninetales Alola tiến hóa từ Vulpix Alola khi nhận Ice Stone – Đá Băng. Ninetales Alola thay vì hệ Lửa, mang hệ Băng và Tiên.

Hết hàng

preloader