Mô hình Pokémon – Gói Forces Nature – Super Size – Takara TOMY

799,000 

Therian Tornadus, Thundurus và Landorus là các Pokémon huyền thoại thể Biến Thú. Thể này sở hữu sức mạnh vượt trội thể Người bình thường. Bộ ba thần này là Bộ Ba Tự Nhiên (Forces of Nature)

Tornadus hết hàng!

Hết hàng

preloader