Mô hình Pokémon Vaporeon – Standard Size – Takara TOMY

179,000 

Vaporeon là thể tiến hóa dạng Nước của Eevee, dùng đá Water Stone để tiến hóa thành. Eevee là Pokémon nổi tiếng trong Pokémon nói chung và các game nói riêng. Eevee sở hữu khả năng tiến hóa ra các dạng Eevee Evolutions khác nhau, sức mạnh áp đảo các hệ. Hiện tại có 8 Eevee Evolutions.

Còn hàng

Mô hình Pokémon Vaporeon
Mô hình Pokémon Vaporeon – Standard Size – Takara TOMY

179,000 

preloader