Mô hình Pokémon Jolteon – Standard Size – Takara TOMY

179,000 

Jolteon là thể tiến hóa dạng Điện của Eevee, dùng đá Thunder Stone để tiến hóa thành. Eevee là Pokémon nổi tiếng trong Pokémon nói chung và các game nói riêng. Eevee sở hữu khả năng tiến hóa ra các dạng Eevee Evolutions khác nhau, sức mạnh áp đảo các hệ. Hiện tại có 8 Eevee Evolutions.

Còn hàng

Mô hình Pokémon Jolteon
Mô hình Pokémon Jolteon – Standard Size – Takara TOMY

179,000 

preloader