Gen 5 - Unova

Tập hợp các Metal Charm thuộc Gen 5 của Pokemon – Vùng đất Unova

Xem giỏ “Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Landorus (2012)” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị một kết quả duy nhất