Gen 4 - Sinnoh

Tập hợp các Metal Charm thuộc Gen 4 của Pokemon – Vùng đất Sinnoh

Xem giỏ “Pokémon Metal Charm – Móc Khóa Pokémon – Bộ 5 Tư Thế Lucario (Hiếm)” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị một kết quả duy nhất