Mô hình không box - 2nd

Tập hợp các mô hình Pokémon không box, hiếm, hàng 2nd. Các mô hình do PokeCorner sưu tầm, trao đổi lại các người chơi khác nhau. Chất lượng mô hình và điều kiện bảo quản sẽ được nói rõ trong từng bài viết sản phẩm.
Vào Facebook của Shop để xem thêm nhiều hàng khác tại đây:
https://www.facebook.com/pokecorner247/photos/?tab=album&album_id=2496949450532785

Hiển thị một kết quả duy nhất